Polityka prywatności | alberoinvest.ru
       

Właściciel szanuje prawo Użytkowników Serwisu do zachowania prywatności. Użytkownik korzystając z Serwisu, pozostaje anonimowy tak długo, jak sobie tego życzy.

Dane osobowe Użytkownika zbierane są przez Właściciela jedynie wówczas, gdy Użytkownik, którego dane dotyczą wyrazi na to dobrowolną zgodę.

Na stronie Serwisu jest umieszczony formularz kontaktowy, w którym Użytkownik może podać następujące dane osobowe: imię, nazwisko, numer telefonu, adres e-mail. Jednak decyzja o wypełnieniu formularza kontaktowego i podaniu wybranych danych osobowych jest dobrowolna i należy do Użytkownika.

Dane osobowe podane przez Użytkownika w trakcie wypełniania formularza kontaktowego w Serwisie będą wykorzystane w celu przesłania odpowiedzi na zapytanie Użytkownika.

Dodatkowo Użytkownik może wyrazić zgodę na przetwarzanie podanych danych w celach marketingowych przez Właściciela oraz na otrzymywanie od Właściciela informacji handlowych drogą elektroniczną.

W celu realizacji uprawnień dotyczących dostępu do danych, poprawiania danych lub żądania zaprzestania przetwarzania danych osobowych należy wysłać wiadomość e-mail na adres mailowy właściciela strony.